Texas Holdem Poker

Igra Texas Hold’em PokerNa početku Texas Hold’em igre, delilac meša standardan špil od 52 karte. U kazinima Diler ne igra. Medjutim, ukoliko postoji manjak dilera ili u kućnim igrama, može deliti i učesnik. Tada se deljenje pomera u svakoj novoj ruci u smeru kazaljke na satu. U igrama sa dilerom, okrugli disk koji se naziva „Dealer Button“ se pomera takodje u smeru kazaljke na satu od igrača do igrača u svakoj narednoj ruci. Dugme označava ko je diler u partiji.

Blinds
U Texas Hold’em pokeru postoje dva obavezna uloga koji se nazivaju "Blinds". Igra počinje sa dva igrača levo od delioca ili navodnog delioca "Button" koji ulažu određeni iznos novca "Blinds" pre nego što su podeljene karte, a to osigurava da nešto postoji u svakoj ruci vredno igre. Na turnirima ovaj iznos se povećava u odredjenom vremenskom intervalu kako bi se obezbedila eliminacija igrača u nekom roku. Najčešće, "Small Blind" (igrač levo od delioca) stavlja pola od minimalnog uloga, a drugi igrač levo "Big Blind" stavlja ceo minimalan ulog. To se zove "postovanje blindova".

Deljenje
Svakom igraču se podele dve karte, licem na dole "Hole Cards". Oni svoje karte čuvaju u tajnosti, obično ih gledaju pokrivene jednom rukom dok drugom podižu samo ugao karata na gore. U Texas Hold’em Pokeru "Hole Cards" moraju ostati na stolu ali se mogu podići od stola kako bi igrač mogao u potpunosti da ih pogleda. Cilj igre je da se kombinuju dve karte u ruci sa ostalih pet karata koje će eventualno izaći na talonu-u, i sastaviti najbolju kombinaciju ruke medju igračima. Ova ruka može biti sastavljena od dve karte u ruci i tri sa talon-a, jedna u ruci i četiri sa talona-a ili – vrlo retko – ni jedna karta u ruci već sve sa talona-a. Nosilac ove ruke odnosi sav ulog.

Prva Runda Ulaganja
Prva runda ulaganja se dešava odmah nakon podele karata. Prvi igrač koji se pita je igrač levo od "Big Blind-a". U igrama koje nisu turnirske on može da odabere da bude treći Blind time što će napraviti ulog duplo od "Big Blind-a" pre nego što su karte podeljene. Ovo je poznato kao "Straddle". Prednost ove pozicije je što se u sledećem krugu ulaganja on poslednji pita, što mu omogućuje da razmotri sve poteze ostalih igrača.
Prvi koji se pita (odmah levo od "Big Blind-a"). Ima tri opcije: Prati "Call", Podiže "Raise" ili Odustane "Fold".
Kad prati, igrač plaća ulog jednak "Big Blind-u".
Kad podiže, igrač dodaje određenu vrednost. Veličina ovog iznosa varira u zavisnosti od vrste igre koja se igra: za Igre sa limitom, postoji fiksna vrednost i može biti limitiran "Capped" nakon odredjenog broja rundi, uglavnom četiri online; u igrama sa limitom uloga ne može biti veći od iznosa koji se trenutno nalazi u ulogu; u igrama bez limita, može biti bilo koji iznos, ograničen samo prema broju čipova ispred igrača.
Kad odustaje, igrač stavlja svoje karte licem na dole ispred sebe i gura ih prema sredini stola što predstavlja odustajanje "Muck". Taj igrač više ne može da učestvuje u rundi i svaki načinjen ulog je izgubljen. Sledeći igrači imaju iste tri opcije, plus opciju ponovno dizanje "Re-raise" (ili "Re-re-raise"). Ponovno dizanje mora biti jednak najmanje veličini poslednjeg dizanja-a.
Flop
Posle prvog kruga ulaganja, delilac odlaže gornju kartu sa špila. Ovo se zove spaljivanje karte "burning", i čini se da se obezbedi da neko slučajno nije video gornju kartu, i da se spreči varanje. Delilac onda postavlja sledeće dve karte licem na gore na sredini stola. Ove karte se nazivaju "Flop".
Druga Runda Ulaganja
Ova runda i sve naredne runde ulaganja počinju sa prvim igračem levo od dilera koji je još uvek u igri. Kao dodatak za praćenje, dizanje, ponovno-dizanje, odustajanje, igrači sada imaju i opciju Dalje "Check" – ostajanje u ruci bez potrebe da se plati ulog sve dok se ponovo ne dodje na red.
U Texas Hold’em pokeru jednom kada je učinjen ulog igrač treba da odabere da prati "Call" za taj iznos ili da podigne "Raise" (ili Re-raise, gde je primenjivo). Ako izabere da ne uradi ništa od toga, mora da odustane "fold". Tako, na kraju kruga, svi igrači bi trebali da stave jednak iznos sem kada igrač nema dovoljan broj čipova ispred sebe; u tom slučaju, on može da ide All-in (ulagajući ukupnu vrednost koju ima ispred sebe) i jedan ili više uloga sa strane koji su postavljeni, limitirajući iznos koji bi on mogao da osvoji od akumulacije jednakih iznosa iz Glavnog uloga, svih igrača koji su doprineli u taj ulog.
Turn (Četvrta ulica)
Nakon završetka drugog kruga ulaganja, ponovo se spaljuje jedna karta a sledeća okreće i dodaje na Talon. Ovo je "Turn" karta.
Treća Runda Ulaganja
U igrama sa limitom, fiksni iznos se duplira i ostaje na tom iznosu za završnu rundu ulaganja.
River (Peta ulica)
Nakon završetka Treće Runde Ulaganja, ponovo spaljivanje karte i peta i poslednja zajednička karta se okreće na sredini stola. Ovo je River karta.
Četvrta Runda Ulaganja
Ovo prethodi "Showdown-u", kada izazvani igrač mora da otkrije svoje karte. Ako dva ili više igrača imaju istu ruku, sledeća najjača karta u ruci "kicker" presuđuje u zavisnosti koja je jača. Ako nema "kicker" karte (izjednačeni igrači koriste obe svoje karte u ruci ili imaju istu ruku), ulog se deli medju njima.
Kada igraju Texas Hold’em poker, igrači žele da igraju Talon (oslanjajući se na pet zajedničkih karata za najbolju ruku) moraju najaviti da je ovo ono što oni rade pre nego što odbace svoje karte, u suprotnom se odriču svakog prava na ulog.

Moguće greške Delioca u Texas Hold'em Pokeru

Ako se prva karta u ruci "Hole Card" podeli izloženo, propust u deljenju. Delilac će vratiti kartu u špil, pomešati ga i preseći karte.

Ako bilo koja druga "Hole Card" bude izložena zbog greške delioca, deljenje se nastavlja. Prikazana karta se ne može držati. Nakon završetka deljenja, delilac zamenjuje kartu sa kartom sa vrha špila, a izložena karta se onda koristi kao spaljena karta. Ako se više od jedne Hole Card izloži, ovo je propust u deljenju i mora se ponoviti.

Ako je u flopu (na talonu karte okrenute na gore "zajednička ruka") previše karata, moraju se ponovo podeliti (čak i ako bi moglo da se odredi koja je ekstra karta).

Ako "flop" mora ponovo da se deli, jer su karte bile prerano prikazane "Flopped" pre nego što se krug ulaganja završio, ili je "flop" sadržao previše karata, karte na talonu se mešaju sa ostatkom špila. Spaljena karta ostaje na stolu, Nakon mešanja, delilac preseče špil i deli novi "Flop" bez spaljivanja karte.

Ako delilac okrene četvrtu kartu na board-u pre nego što se završi runda ulaganja, karta se vadi iz igre za tu rundu, čak iako igrači posle biraju da odustanu. Runda ulaganja je onda završena. Delilac spaljuje i okreće onu koja bi bila peta karta umesto četvrte karte. Posle ovog kruga ulaganja delilac ponovo meša špil, uključujući kartu koja je bila izbačena iz igre, ali ne uključujući spaljene i bačene karte. Delilac zatim preseče špil i okreće poslednju kartu bez spaljivanja karte. U texas hold’em pokeru ako je peta karta okrenuta prerano, ponavlja se mešanje špila i deli se na isti način.

Ako delilac pogrešno podeli prvom igraču ekstra kartu (nakon što su svi igrači dobili svoje dve), karta se vraća u špil i koristi kao spaljena karta. Ako delilac greškom podeli više od jedne ekstra karte, to je propust u deljenju.

Poređane po jačini od najače do najslabije, jake ruke su sledeće:

1.Royal Flush - Najbolja kombinacija ruke u Texas Holdemu je 10, J, D, K, A moraju biti iste boje npr. 10pik, Jpik, Dpik, Kpik, Apik.

2. Straight Flush - Pet karata iste boje i u sekvencijalnom redosledu npr. 5pik, 6pik, 7pik, 8pik, 9pik

3. Poker(četiri iste) - Bilo koje četiri karte iste vrednosti npr. Kpik, Kherc, Kkaro, Ktref

4. Full house - Triling (tri iste) i par (dve iste) u jednoj kombinaciji ruke npr. 5pik, 5herc, 5karo, 9tref, 9karo

5. Flush - Pet karata u istom znaku, po bilo kom redosledu npr. 5karo, 7karo, Jkaro, Akaro, Kkaro

6. Straight - Pet karata bilo kog znaka, u nizu npr. 8pik, 9herc, 10karo, Jtref, Dkaro

7. Triling (tri iste) - Bilo koje tri karte iste vrednosti npr. Apik, Aherc, Akaro

8. Dva Para - Dva različita para u istoj kombinaciji ruke npr. 8pik, 8herc, 10karo, 10tref

9. Jedan Par - Bilo koje dve karte iste vrednosti npr. 9pik, 9herc

10. Visoka karta - Najviša karta u kombinaciji ruke, sa A kao najvišom kartom i 2 kao najnižom npr. 5karo, 7tref, Jkaro, 3herc, Kpik u ovom slučaju K je najviša karta.