Tablic

Igra TablićIgra se sa standardnim špilom od 52 karte. Igra je namenjena za 2 ili 4 igrača, može se igrati u parovima i svako za sebe. Delilac promeša špil i da igraču koji igra pre njega da preseče (od presečenih karata izvlače se 4 karte sa dna špila i stavljaju na talon licem na gore, ostatak špila se stavlja pored). Delilac onda podeli svakom igraču po 6 karata, a ostatak karata se stavi na presečeni špil koji se nalazi na talonu. Kad svi igrači izbace karte koje su imali u ruci delilac uzima karte koje su sa strane na talonu i ponovo deli igračima karte. Kad se završi partija igrač desno od osobe koje deli postaje novi delilac.

Prvi igrač desno od delioca počinje igru i redosled se nastavlja u krug u desno(smer suprotno od kazaljke na satu). Igrač može da baci bilo koju kartu na talon i sa njom može(ne mora) da nosi nešto sa talona. Karta koju baca ako hoće da pokupi nešto sa talona mora da bude te vrednosti ili zbir karata te vrednosti na talonu da bi mogao da kupi nešto. Primer: na talonu se nalazi 4, 10, K, 6 igrač koji je na redu ima 6 i on baca 6 i nosi te dve 6-ce (jednu koja je bila na talonu i jednu koju je on bacio). Na talonu ostaje 4, 10, K. Igrač koji je sledeći na redu kod sebe ima K on baca K i nosi sa talona K i 4-ku i 10 takođe jer one predstavljaju zbir 14. Kad igrač pokupi sve karte sa talona i on ostane prazan piše mu se recka tj. tabla. Sledeći igrač koji je na potezu nema šta da kupi, tako da on samo baca kartu koja njemu najviše odgovara. Igrač ima pravo da duplira karte na talonu ako ima više istih karata u ruci ali i ne mora.

Jake karte su sledeće:

A
K
D
J
10
10karo
2tref

A(Kec) - A predstavlja broj 1 i 11

K(Kralj) - K predstavlja broj 14

D(Dama) - D predstavlja broj 13

J(Žandar) - J predstavlja broj 12

10 - 10 predstavlja broj 10

10karo - 10karo predstavlja broj 10

2tref - 2tref predstavlja broj 2

Sve ostale karte nose broj koji i jesu.

Pobednik igre je onaj igrač koji predje zbir od 101. Karte (2tref, 10, J, D, K, A) se računaju kao jedan bod. 10karo se računa kao 2 boda. Na kraju partije ko ima najviše karta pokupljenih kod sebe dobija "3 na karte" tj. dobija dodatnih 3 poena, ako igrači imaju isti broj karata niko ne dobija "3 na karte". Takodje se u ukupan zbir runde na kraju partije uračunavaju i table koju su igrači pokupili