Sedmice

Igra SedmiceIgra se sa 32 karte i to sve karte iznad 7, znači 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. Igra je namenjena za 2 ili 4 igrača, može se igrati u parovima i svako za sebe. Svakom igraču se deli po 4 karte, a ostatak karata se stavi na talon.

Prvi igrač desno od delioca počinje igru bacanjem bilo koje karte. Zatim igrači izbacuju po jednu kartu redom u krug. Ne postoji obaveza odgovaranja na boju ili znak, jedino je bitno da bilo koji igrač odgovori na broj igrača koji je prvi bacio kartu i onda on nosi karte sa talona. Osim ako igrač koji je započeo krug nema da nastavi onda se ide još jedan krug. Npr: Prvi igrač baca 9, zatim drugi A, treći 9 i četvrti K. U ovom slučaju ovu ruku uzima treći igrač jer je odgovrio na broj igrača koji je prvi igrao, ali prvi igrač ima opciju da nastavi krug ili da pusti trećeg igrača da kupi karte. Ako odluči da nastavi onda baca još jednu 9-ku i onda se počinje novi krug (samo igrač koji je započeo krug može da ga produži). Produžavanje kruga može da traje dokle god prvi igrač ima taj broj sa kojim je započeo ili broj 7 (pošto on menja bilo koju kartu). Ukoliko niko od ostralih igrača ne odgovori na 9, prvi igrač nosi obe ruke (ali su, u svakom slučaju, i ostali igrači dužni da izbace još po jednu kartu). Pre nego što igrač odnese ruku, svi igrači moraju imati isti broj karata u ruci. Onaj ko odnese karte sa talona započinje sledeće bacanje. Nakon svake ruke (bilo jedne ili produžene), igrači vuku karte sa špila koji je na talonu redom od onog koji je nosio karte pa u krug tako da uvek imaju po 4 karte u ruci sve dok se ne podeli ceo špil, nakon čega se igra dok igrači ne izbace sve karte iz ruku.

Čak ako niko nije odgovorio na kartu prvog igrača on može da baci ponovo kartu i da otvori novi krug.

Jake karte su sledeće:

A
10
7

A(Kec) - A nosi 10 poena

10 - 10 nosi 10 poena

7 - 7 menja bilo koju kartu i ona je najača karta u ovoj igri.

Pobednik igre je onaj igrač koji predje zbir od 500. na kraju svake partije sabiraju se A-vi i 10-ke i one nose po 10 poena