Remi

Igra remiIgra se sa dva standardna špila od 52 karte i sa 4 Joker-a što ukupno čini 108 karata. Delilac promeša špil i da igraču koji igra pre njega da ga preseče (od presečenih karata izvlači se 1 karta sa dna špila i stavlja na talon licem na gore vertikalno, ostatak špila se stavlja na tu kartu (horizontalno tako da se vidi pola karte). Ako je ta karta Joker osoba koja je sekla ima pravo da ga uzme i izvuče sledeću kartu. Delilac onda podeli svakom igraču po 14 karata jedino igrač koji igra prvi koji je desno od delioca ima 15 karata. Deli se tako što prvom igraču da 3 karte i onda svima ostalima po 2 i tako pravi krug sve dok ne dodje do zbira od 14 tj. 15 kod prvog igrača. Ostatak špila se stavi na presečeni špil koji se nalazi na talonu. Kad se završi partija igrač desno od delioca postaje novi delilac.

Prvi igrač desno od delioca počinje igru i redosled se nastavlja u krug u desno(smer suprotno od kazaljke na satu). Poenta igre je da se igrač zatvori, a to će postići tako što će ostati bez karata bacivši poslednju kartu na talon. Igrač sa 15 karata započinje partiju bacajući kartu koja mu ne treba na talon. Igrač koji je sledeći na redu vuče kartu i takođe izbacuje kartu koja mu ne treba. Tokom igre igrači sakupljaju karte da bi se otvorili i/ili zatvorili. Igrači se ne mogu otvoriti ni zatvoriti u prva 2 kruga. Uslov za otvaranje jeste da se skupi zbir karata od 51. Karte moraju da se skupljaju na sledeći način:

1. U nizu od 7herc, 8herc, 9herc (niz mora imati najmanje 3 karte, a najviše može imati 14 karata i to: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, D, K, A) Karte kad se ređaju u nizu moraju biti u istom znaku.

2. U grupi karata iste vrednosti Dherc, Dpik, Dkaro (znakovi se ne mogu ponavljati tj. u grupi se npr. ne mogu naći dve Dherc). Karte kad se ređaju u grupi moraju imati najmanje 3 karte, a najviše mogu imati 4 karte tj. sva 4 znaka:pikherctrefkaro.

3. Joker menja svaku kartu tako da kad se koristi u nizu to izgleda ovako: 8, 9, Joker, D (u ovom slučaju Joker zamenjuje 10-ku), a kad se koristi u grupi karata izgleda ovako: 3karo, 3pik, Joker (u ovom slučaju Joker menja 3-ku herc ili tref). U jednom nizu ili grupi moze se naći i više od jednog Jokera, ali niz ili grupu ne mogu činiti samo Jokeri. Ako se na talonu nalazi neki niz u kome se nalazi Joker ako imaš kartu koju on menja, imaš pravo da ga uzmeš, ali prethodno moraš da budeš otvoren tj. pre nego što ga uzmeš moraš izbaciti karte na talon u zbiru od 51. Ako je Joker u grupi od 3 karte npr. 3karo, 3pik, Joker da bi uzeo Jokera moraš prvo ispuniti grupu tako da u njoj budu i preostale dve trojke: 3tref, 3herc. Ako hoćeš da se otvoriš imaš pravo da uzmeš kartu koja se nalazi na talonu. Ako želiš da se zatvoriš, a fali ti samo jedna karta koja se nalazi ispod špila imaš pravo da je uzmeš kako bi se zatvorio (ovo je jedini slučaj kad možeš da uzmeš ovu kartu). Nakon što su se otvorila 2 ili više igrača, igrači imaju pravo da stavljaju karte u bilo koje nizovi ili grupe koje su na talonu.

Pobednik igre je onaj igrač koji predje zbir od 101. Karte od 2-10 nose poena onoliko koliko na njima to piše. Karte: J, D, K nose po 10 poena. A ako se nalazi u grupi A, A, A onda nosi 10 poena, ako se nalazi u nizu A, 2, 3 onda nosi 1 poen, a ako se nalazi u nizu D, K, A onda nosi 10 poena, i ako vam ostane u ruci se takođe računa sa 10 poena. I tako se i sabiraju karte za otvaranje i/ili zatvaranje. Joker u ruci nosi 25 Poena. Ako se zatvoriš iz jednog poteza a nisi vukao kartu sa talona niti kartu koja se nalazi ispod špila i nisi dodavao karte u tuđe nizove i grupe karata dobijaš -150, ako se zatvaraš iz jednog poteza koristeći kartu koja se nalazi ispod špila i nisi dodavao karte u tuđe nizove i grupe karata dobijaš -100 u ovom i prethodnom slučaju igrači koji se nisu otvorili bivaju kažnjeni sa po +200 poena, ako se zatvaraš iz jednog poteza, a koristiš kartu sa talona ili ispod špila i dodavao si karte u tuđe nizove i grupe karata onda dobijaš -50. Ako se partija završila igrači koji se nisu otvorili kažnjavaju se sa +100 poena. Ako se partija završila oni igrači koji su se otvorili, a nisu zatvorili sabiraju im se karte po visini poena koje nose sa sobom.