Rat

Igra RatIgra se sa jednim standardnim špilom od 52 karte. Igra se igra obično u dvoje. Delilac promeša karte, preseče i deli karte. Karte se dele licem okrenute na dole, prvo jednom pa drugom igraču po jednu kartu i tako u krug dok se ceo špil ne podeli. Jake karte su poređane od najveće do najslabije: A, K, D, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Oba igrača okreću prve karte odozgo sa svoje polovine špila i stavlja ispred sebe. Karte se upoređuju po jačini. Ako je tvoja karta veća ti uzimaš obe karte i stavljas na gomilu pored. Potez se ponavlja sve dok jedan igrač ne ostane bez karata i tada je izgubio. Ako se u "borbi" izvuku karte i one su iste tada se desi "Rat". Kad je Rat izvlače se 3 karte odozgo sa svoje polovine špila i stavljaju se na talon licem na dole. Zatim se izvlači četvrta karta sa svoje polovine špila i stavlja se na talon okrenuta licem na gore. i tad se ponovo upoređuju karte između dva igrača i čija je veća on pobeđuje u ratu i nosi sve karte koje su na talonu. Ako se desi "Rat" u "Ratu" isto se izvlače 3 pa još jedna karta. Kad se karte istroše sa špilova sve što se pokupilo se skuplja i okreće licem na dole i igra se nastavlja. Sve dok jedan ne ostane bez karata.