Mau Mau

Igra Mau MauIgra se sa jednim ili dva standardna špila od po 52 karte. Igra se u smeru kazaljke na satu. Delilac prvo daje igraču iza sebe da preseče. Ako je presečena karta "jaka" igrač koji je sekao ima pravo da je zadrži za sebe i da stavi na talon sledeću. Ukoliko su nakon sečenja dve ili tri karte u nizu "jake" igrač koji je presekao ima pravo da ih zadrži dok ukoliko je i četvrta jaka ona se stavlja na talon licem na gore. Igrač koji seče ne mora da uzme karte za sebe, to je samo njegova odluka. Ostatak špila se stavlja pored presečene karte. Potom se svakom igraču deli po 6 karata i to po dve u tri kruga. Špil koji se delilo se ostavlja na drugu polovinu špila koji stoji pored presečene karte sa kog će igrači kasnije uzimati karte. U ovoj igri je jako važno da znate da postoji jako mnogo varijacija pravila i da svako ima neka svoja, stim rečeno dogovorite se sa svojim suigračima kakva ćete pravila koristiti.

Igrači izbacuju karte na talon licem na gore i to, ili istu kartu (isti broj) ili kartu u istom znaku, u odnosu na onu koja je poslednja izbačena na talon - to su odgovarajuće karte za izbacivanje. Ukoliko nemaju odgovarajuću kartu dužni su da uzmu jednu kartu sa špila. Ako ta karta odgovara kriterijumu od malopre igrač može da je izbaci i red prelazi na sledećeg igrača. Ukoliko ni ona ne odgovara, igrač samo kaže "Dalje" i red prelazi na sledećeg. Međutim igrač može i namerno da uzme kartu sa špila iako ima kod sebe odgovarajuću kartu za izbacivanje ukoliko želi da taktizira. Pobednik partije je onaj koji prvi izbaci sve karte. Kada igrač ostane sa jednom kartom u ruci mora da kaže "poslednja karte", ako je međutim poslednja karta žandar mora naglas da kaže 'Mau Mau'. Ukoliko to ne učini a neko od protivnika mu to sugeriše dužan je da po kazni uzme još dve karte sa špila.
Sa ubacivanjem (po dogovoru) - u tom slučaju mora da se igra sa dva špila. Ako niste na redu, a u ruci imate kartu koja se nalazi na talonu možete se ubaciti pre sledećeg igrača ako ste dovoljno brzi, uslov je da karta mora da bude identična (i znak i broj) npr. ako je na talonu 9pik možete se ubaciti samo sa 9pik

Jake karte su sledeće:

A
2tref
2karo (po dogovoru)
7
8
9
J
D (po dogovoru)

A(Kec) - kada igač izbaci A mora da izbaci još jednu kartu na tog A istog znaka. Ako je ta karta opet A postupak je isti (A ne mora da bude isti npr. na Atref može da se baci i Atref). Ukoliko igrač po izbacivanju A kod sebe nema odgovarajuću kartu kojom bi opet odigrao mora da povuče jednu sa špila i ukoliko je ona odgovarajuća može (ne mora ako taktizira) da je baci. Ukoliko ni ona nije odgovarajuća (ili jeste ali igrač taktizira) dužan je da vuče sve dok ne izvuče odgovarajuću kartu.
Sa ubacivanjem - može da se ubaci igrač sa identičnom kartom ali onda on mora da poklopi keca.

2tref - ukoliko igrač izbaci 2tref igrač pre njega je dužan da povuče 4 karte sa špila.
Sa ubacivanjem - ako drugi igrač baci 2tref i četvrti igrač se ubaci prvi igrač vuče 4 karte i treći igrač isto vuče 4 karte, u ovom slučaju karte se ne sabiraju.

2karo (po dogovoru) - ukoliko igrač izbaci 2karo, igrač koji je na potezu posle njega mora da vuče 4 karte sa špila. Igrač koji bi trebalo da vuče 4 karte ne može da se "odbrani" ako baci 2karo, i dalje je dužan da vuče 4 karte.
Sa ubacivanjem - isto kao i za 2tref

7 - ukoliko igrač izbaci 7, sledeći koji je na potezu je dužan da vuče 3 karte sa špila ukoliko pre toga kod sebe i on nema 7. Ukoliko je ima, može (ne mora) da je izbaci pa onda igrač posle njega mora da vuče 6 karata. Ako i taj igrač izbaci 7 onda sledeći vuče 9, svaki put kad se baci 7 dodaju se jos 3 karte sve dok jedan od igrača nema 7 kod sebe da odgovri i on vuče sa špila. Napomena: Ako igrač koji vuče 3,6,9.. karata jer kod sebe nema sedmicu i u tom povlačenju sa špila izvuče 7 i baci je, sledeći igrač vuče samo 3 karte (prvo kolo je završeno, počinje drugo).
Sa ubacivanjem - igrač mora da baci identičnu 7 (znači na 7herc može da se ubaci samo sa 7herc). Može da se ubaci bilo koji igrač, nakon ubacivanja igra sledeći igrač po redu, ima opciju da nastavi sa bacanjem 7 ili da vuče karata koliko je potrebno u zavisnosti koliko je 7-ca bačeno. Npr. prvi igrač je bacio 7 četvrti igrač se ubacio sa 7 na redu je peti igrač.

8 - 8-om se preskače sledeći igrač, odnosno ukoliko igrač koji je na potezu baci 8, preskače igrača koji je sledeći na potezu (na redu je drugi igrač od njega). Taj drugi igrač naravno takođe može baciti 8 jer je to odgovarajuća karta i time preskočiti sledećeg igrača.
Sa ubacivanjem - igrač mora da baci identičnu kartu na talon (znači na 8pik može da se ubaci samo sa 8pik). Igrač koji biva preskočen ne može da se ubaci, znaci ako prvi igrač baci 8 drugi igrač biva preskočen i on nema prava da se ubaci ali peti igrač može da se ubaci i onda se preskače šesti igrač.

9 - 9-ka menja smer igre i na redu je igrač iza onog koji je bacio 9-ku. Npr. ako se trenutno igra u smeru kazaljke na satu i igrač baci 9, smer igre se menja u smer suprotan od kazaljke na satu i red prelazi na sledećeg igrača. Naravno na 9 se može odgovoriti sa 9 i time ponovo promeniti smer.
Sa ubacivanjem - igrač mora da se ubaci sa identičnom kartom i time ponovo okreće krug (znači na 9herc može da se ubaci samo sa 9herc).

J(Žandar) - J menja znak. Jedino za J ne važi pravilo odgovarajuće karte za izbacivanje, jer se on može baciti na bilo koju kartu u bilo kom znaku (iako on nije u tom znaku) i time promeniti znak u neki drugi (ukoliko igrač želi može zadržati postojeći znak). Jedino pravilo koje važi za J je da se jedan J ne može poklopiti drugim, znači ne može J na J. To je izuzetak od ostalih karata, za sve ostale važe osnovna pravila.
Sa ubacivanjem - sa J se NE MOŽEŠ ubaciti.

D(Dama) (po dogovoru) - D predstavlja isto što i 7-ca. Koristi se po istom principu i ako hoćete da vam igra bude zanimljivija možete je ubaciti. Ako se koristi i D, D možete odgovoriti na 7-cu i 7-om na D, pod uslovom da su 7 i D istog znaka (znači na 7herc može da se ubaci samo sa Dherc).
Sa ubacivanjem - isti princip kao i kod 7-ce.

Pobednik igre je onaj igrač koji ima najmanje poena u trenutku kada neki od igrača u zbiru partija pređe 501.


J se boduje sa 20 poena. Ostale 'jake' karte se boduju sa po 10 poena. Sve druge karte se boduju sa onoliko poena koliko na njima piše. K i D se boduju sa 10 poena. Pobednik partije dobija -40 poena.

Umesto 9-ke za okretanje kruga koristiti Damu.


Nakon bacanja A ako nemaš čime da poklopiš vučeš samo jednu kartu.


Ako je neko bacio 7 i ti moraš da vučeš 3,6,9... karata, ako je prva karta koju izvučeš 7 ne moraš da vučeš dalje.


Pravilo deljenja: ako uzmeš karte pre nego što delilac podeli karte dobijaš još 4 karte od delilaca što čini ukupan zbir karata u tvojoj ruci 10.


Kad se neko ubaci sa 2tref onaj koji je pre tog drugog što se ubacio nosi 8 karata, tj. sabiraju se dve 2tref. Isto važi i za 2tref