Magarac

Igra MagaracIgra se igra sa 3 do 12 igrača. Što više igrača, to ima više karata u igri. Ako se igra u 4 igrača onda se koriste 4 brojeva karata npr. Četiri A, četiri K, četiri D, četiri J plus 2tref, ako se igra u 7 igrača onda imaju još i 10, 9, 8 brojevi i tako dalje. 2tref se uvek koristi i ona predstavlja magarca. Delilac karte promeša i da igraču levo od njega da preseče i uzme tu polovinu i stavi ispod. Svakom igraču daje po jednu kartu u krug. Igrač desno od delioca će imati pet karata i on igra prvi. Igrači podižu karte i onaj koji ima 2tref okreće je suprotno od svih svojih karata u ruci tako da je svi vide.

Cilj igre je da skupiš 4 iste karte npr. KtrefKkaroKhercKpik pre svih drugih. Igrač koji je prvi na redu prosleđuje jednu kartu iz svoje ruke koja mu ne treba sledećem igraču i tu kartu mu daje tako da je niko drugi ne vidi (igra se kreće u smeru suprotnom od kazaljke na satu). 2tref se nalazi kod jednog igrača 3 kruga i kad dodje treći krug može da se prosledi dalje. Kad igrač skupi 4 iste karte treba da ih spusti na sto, ako imaš 2tref ne možeš da spustiš karte iako imaš sve 4 moraš da daš neku od tih karata dok se ne oslobodiš 2tref. Svi ostali igrači treba da spuste posle njega što pre svoje karte iako nisu skupili karte pa čak i ako imaju 2tref, jer onaj ko spusti zadnji dobija prvo slovo magarca: M. Slova se tako dodavaju sve dok se ne skupi cela reč magarac tad se igra završava i taj koji je skupio magarac mora da izađe na prozor ili napolje i da se dere "Ja sam magarac".